რატუ - (ფშაურ) რატომ
რიანდი - (კახეთი) რეჰანი
რიგი - (ფშაურ) ქელეხი